OD JAKIEGO WIEKU MOŻNA OZNACZYĆ IgE SWOISTE ?

OD JAKIEGO WIEKU MOŻNA OZNACZYĆ IgE SWOISTE ?

Nie ma dolnej granicy wieku, w którym można oznaczać swoiste dla alergenów przeciwciała E (sIgE). sIgE zaczyna się wytwarzać już w życiu płodowym, dlatego oznaczanie możne być wykonane u dzieci nawet z krwi pępowinowej, lub od pierwszych dni niemowlęctwa.

Układ immunologiczny małych dzieci nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, dlatego wynik negatywny nie zawsze wyklucza alergię. Dzieci wraz z wiekiem mogą ulec uwrażliwieniu wobec różnych alergenów. Alergia może też mieć charakter nie- IgE zależny. Natomiast dodatni wynik oznaczania sIgE – jest wiarygodny i dostarcza informacje pomocne do rozpoznania alergii.

Warto pamiętać, że przeciwciała IgE nie są przekazywane z mlekiem matki (z mlekiem matki mogą być natomiast przekazane niektóre alergeny pokarmowe). Swoiste IgE nie pokonują bariery łożyskowej, dlatego też nie ma ryzyka wykrycia przeciwciał matki.

Ważne jest, aby do oznaczania sIgE wykorzystywać metody najbardziej czułe, a jednocześnie wysoce swoiste. Optymalny wybór to metoda ilościowa, pozwalająca na wykrywalność przeciwciał już od 0,15kU/L, co może być bardzo przydatne w diagnozowaniu małych dzieci.

Nigdy nie stawiamy diagnozy wyłącznie na podstawie wyniku badania dodatkowego, zawsze jest to  narzędzie wspomagające wywiad, badanie przedmiotowe, doświadczenie i intuicję lekarską.

Sztuka lekarska + czuły test = dobrze postawiona diagnoza