Elżbieta Paśnicka, Marek Paśnicki

Kongres EAACI w Genewie

Praca przyjęta do prezentacji podczas kongresu EAACI w Genewie w 2012 r.