Elżbieta Paśnicka, Marek Paśnicki

Komponenty alergenowe ImmunoCAP – grupy białkowe

immuno01

Komponenty alergenowe ImmunoCAP

Klasyfikacja zgodnie z podziałem na grupy białkowe

     1.

Proteiny PR-10, homolog Bet v 1
·         Głównie odpowiedzialne za miejscowe symptomy alergii jamy ustnej (OAS) po spożyciu owoców i warzyw.·         Białko wrażliwe na temperaturę dlatego gotowane potrawy są zwykle dobrze tolerowane.·         Obecne w pyłkach drzew i produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.
Bet v 1 t215 Pru p 1 f419
Gly m 4 f353 Ara h 8 f352
Api g 1.01 f417 Cor a 1 f428
Mal d 1*

     2.

LTP (niespecyficzne Lipid Transfer Proteins, nsLTP)
·         Przeważnie towarzyszą im symptomy ogólnoustrojowe cięższe i cięższe reakcje alergiczne.·         Głównie odpowiedzialne za reakcje po spożyciu owoców i orzechów.·         Białka odporne na działanie temperatury i enzymów trawiennych. Mogą wywoływać reakcje alergiczne nawet po spożyciu termicznie przetworzonego pokarmu.·         Obecne w wielu pyłkach i produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.
Pru p 3 f420 Par j 2 w211
Cor a 8 f425 Ara h 9 f427
Art v 3* w233

     3.

Białka zapasowe
·         Białka zapasowe roślin zgromadzone w ziarnach i orzechach, przeważnie powiązane z ciężkimi reakcjami·         Często stabilne i odporne na działanie temperatury. Mogą wywoływać reakcje alergiczne nawet po spożyciu termicznie przetworzonego pokarmu.
Albumina 2S Globuliny 7S
Ara h 2 f423 Ara h 1 f422
Ber e 1 f354 Gly m 5 f431
Gliadyny Globuliny 11S
Tri a 19 f416 Ara h 3 f432
Gly m 6 f424
Cor a 9*

     4.

Determinanty węglowodanowe (CCD)
·         Marker uczulenia na krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe obecny we wszystkich roślinach.·         Rzadko odpowiedzialne za objawy kliniczne, mogą jednak wywoływać widoczne reakcje u mniejszej ilości pacjentów.
CCD; MUXF3 o214 nAna c 2 k202

     5.

Profiliny
·         Białka o wysokiej reaktywności krzyżowej występujące w większości roślin.·         Rzadko odpowiedzialne za objawy kliniczne, mogą jednak wywoływać widoczne reakcje u mniejszej ilości pacjentów.
Bet v 2 t216 Pru p 4 f421
Phl p 12 g212 Hev b 8 k221

     6.

Białka wiążące wapń
·         Białka o wysokiej reaktywności krzyżowej obecne w większości roślin.
Bet v 4 t220 Phl p 7 g210

     7.

Tropomiozyny
·         Marker reakcji krzyżowej pomiędzy skorupiakami, roztoczami i karaluchem.·         Białko wiążące aktynę włókien mięśniowych
Pen a 1 f351 Der p 10 d205

     8.

Parwalbuminy
·         Jeden z głównych alergenów ryby·         Marker reakcji krzyżowych pomiędzy różnymi gatunkami ryb i płazów.·         Białko odporne na działanie temperatury i enzymów trawiennych, dlatego zarówno surowe jak i ugotowane potrawy mogą wywoływać reakcje alergiczne.
Cyp n 1 f355 Gad c 1 f426

     9.

Albuminy surowicy
·         Dobrze znane są reakcje krzyżowe występujące pomiędzy albuminami pochodzącymi od różnych gatunków zwierząt np. pomiędzy kotem i psem, kotem i wieprzowiną.·         Białko obecne w wielu biologicznych płynach i tkankach pochodzenia zwierzęcego np. krowim mleku i mięsie, jajkach czy mięsie kurczaka.
nBos d 6 e204 nFel d 2 e220
nCan f 3 e221 nSus s PSA e222

     10.

Enzymy
nCar p 1 k201 nGal d 4, Lysosyme k208
nAspo o 1, a-amylase k87 nSus s Pepsin k213
Alkalase k205 Savinase k206